Raporty dodatkowe - gry szkoleniowe

Symulacje biznesowe w naszym programie dla inżynierów będą wypracowane na przedstawionym tutaj materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację treningów i gier decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z poniższych źródeł po kursie Symulacje .
Informujemy jednocześnie, że przedstawiona tu baza zawiera lektury wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w zakresie fabuły pisanych przez Państwa gier.
 • Kształcenie Cech Biznesowych w Rosnącej Firmie, Norbert Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Elwik
 • Miernictwo Elektroniczne
 • Korozja samochodowa i jej zabezpieczenie. Leksykon
 • Technologia dla elektryków
 • Symulacje integracyjne – podstawy teoretyczne
 • Niezawodność elementów i urządzeń automatyki
 • Termodynamika układów złożonych
 • Zbiór zadań z gospodarki elektrornergetycznej
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy dla ZSZ
 • Walka z korozja trwa
 • Napęd elektryczny Dźwignic
 • Sieci wodociągowe z tworzyw sztucznych
 • Zarys technologii metali
 • Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach
 • Liniowe układy scalone w technice cyfrowej.
 • Telewizja w pytaniach i odpowiedziach
 • Konstytucja 3 maja 1791r.
 • Instalacje budowlane
 • Części maszyn cz.2
 • Elementy i przyrządy półprzewodnikowe.
 • Leśne rośliny lekarskie
 • Kulisy kroju i szycia.
 • Miernictwo akustyczne
 • Zasady prawa pracy dla ekonomistów
 • Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w pytaniach i odpowiedzia
 • Turbo PASCAL dla początkujących
 • Wprowadzenie do użytkowania MIKROKOMPUTERÓW
 • Derive.Pomocnik matematyczny wersja 2.0
 • Fizyka a świat realny
 • Kronika XX wieku
 • Fizyka.Seria testów. Wydanie 3.
 • MS-DOS w praktyce. Dyskietka XIII-46str., 24cm
 • Słynne budowle świata Album historii architektury Wyd I 192str,30cm
 • Ultradżwięki i ich zastosowania Wyd I 410s,20cm
 • Czas pracy 204 str., 20 cm
 • Zbiór zadań a analizy matematycznej T.II 87str.,20 cm
 • Technologia - Stolarstwo cz.II Podręcznik dla ZSZ Wyd.III 380 str.,21 cm
 • Technologia silników spalinowych Wyd.V Podręcznik dla technikum 207 str., 24 cm
 • Gry dla dorosłych – podstawy praktyczne
 • Kronika II Wojny Światowej 320s 31cm
 • Podręcznik prawa międzynarodowego Wyd.2 248 str., 20 cm
 • Programowanie dla Windows w języku VISUAL BASIC Wyd.II 215 str., 24 cm
 • Kierowanie Wyd. II 535 str., 26 cm
 • Podstawy modelowania i sterowanie rozmytego 386 str.,24 cm
 • Elementy zarządzania 169 str.20 cm
 • Statystyka stosowana 240 str,24 cm
 • Prawo celne.Praktyczny komentarz do ustawy.st.pr.na 1995r.
 • Auto Cad 13 PL dla Windows 95 T.2 277 str, 20 cm
 • Windows 95 podręcznik w.polska 563 str, 24 cm
 • ABC komputera '97 293 str, 24 cm
 • Excel 7 PL dla Windows 95 310 str, 24 cm
 • Prawo karne Wyd.3 327 str, 20 cm
 • Elementy ekonomii 533 str, 24 cm
 • Prawo pracy 1256 str, 25 cm
 • Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 202 str, 24 cm
 • Fundamenty konstrukcji mechanicznych dla elektroników 146 str, 24 cm
 • Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych 448 str, 24 cm
 • Java Script + D-59 599 str, 24 cm
 • Historia powszechna 1945-2000 299 str, 20 cm
 • Ochrona i rekultywacja środowiska 343 str,24 cm
 • Zbiór zadań z matematyki dla kl. III i IV
 • Dynamika tłokowych urządzeń pneumatycznych 151 str, 24 cm
 • Rachunkowość przez spółki giełdowe a ujawnienie informacji 196 str, 24 cm

  16.08.2016. 00:01