Opinie – firmy szkoleniowe ze sprzedaży - Integra House

Lista dopuszczonych do kolejnej rundy projektów w programie dofinansowań Brytyjskiego Grantu Szkoleniowego: --3/Y/DOLNOŚLĄSKIE-, twórcza implementacja technologii TRUe-doc zautomatyzowanego sposobu zabezpieczania dokumentów, wyrobów i opakowań przed fałszowaniem i sprawdzania ich autentyczności, DRUKARNIA CZĘSTOCHOWSKIE ZAKŁADY GRAFICZNE SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku zatwierdzono środki na gry strategiczne. Zalecane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje Mindlab. --1/W/KUJAWSKO POMORSKIE-, Komercjalizacja innowacyjnych silników i pomp hydraulicznych drogą do zwiększenia konkurencyjności firmy na arenie międzynarodowej., STOSOWANIE MASZYN TADEUSZ SZWAJCA, Dla tego zgłoszenia przyznano subwencję na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie GFKM --4/T/PODLASKIE-, Stworzenie innowacyjnego systemu efektywnego i ekonomicznego zarządzania flotą baterii trakcyjnych w oparciu o bezprzewodowy monitoring baterii oraz urządzenia do kompleksowej analizy doraźnej baterii trakcyjnej, BATEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego aplikacji zatwierdzono dotację na symulacje decyzyjne. Rekomendowany trener biznesu: Jacek Grzesiak. Zalecane warsztaty sprzedażowe w fundacji Akademia przygoda --C4/L/ŁÓDZKIE-, podniesienie konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług z zakresu medycyny na rynek śląski i krajowy., Janina Szafron - Michalik Centrum Gabinetów Specjalistycznych, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Santorski. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce House of Skills --DG3/U/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Innowacyjność procesowa i produktowa kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa., BIURO HANDLOWE INBEHA MARCIN RURAŃSKI, Dla tego projektu ogłoszono subsydia na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Wojciech Skała. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Profess --E7/X/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Zakup urządzeń oraz stworzenie i zarządzanie oprogramowaniem Sensora Hipokratesa dla ogólnokrajowej innowacyjności i europejskiej konkurencyjności nowej usługi firmy DJMA Netsystems , DJMA NETSYSTEMS DOROTA CHŁOSTA, Dla tego projektu przyznano dotację na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Nęcki. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Berndson --8/M/ŚLĄSKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnych usług diagnostyki obrazowej., HELIMED DIAGNOSTIC IMAGING SPÓŁKA KOMANDYTOWA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji ogłoszono środki na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w firmie House of Skills

11.11.2016. 10:25