Narzędzia - gry menedżerskie

Gry symulacyjne w naszym programie dla technologów będą wypracowane na następującym materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier decyzyjnych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie poniższych materiałów przed wykładem Symulacje Szkoleniowe Dla Kierowników Projektów.
Informujemy jednocześnie, że następujaca baza zawiera lektury wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza pisanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Budowanie Kompetencji Zespołowych w Konkurencyjnej Organizacji, Tymon Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Dudeń
 • Modele ekonomiczno-matemat. w transp.
 • Uszkodzenia niemechaniczne urzadzeń cieplnych elektrowni
 • Regulacja automatyczna w inż. chemicz.
 • Symulacje menedżerskie – fundamenty praktyczne
 • Pomiary temperatury
 • Uszczelnienia czołowe materiały i konstrukcje
 • Termodynamika
 • Współczesne urządzenia radiolokacyjna
 • Dyrektor jako organizator
 • Niezawodność zasilania zakładów przemysłowych energią elektr.
 • Elektromechaniczne przetworniki energii
 • Ocena niezawodności urządzeń. Tablice.
 • Przeciwpożarowe urządzenia i instalacje wodne
 • Podstawowe układy elektroniczne. Wzmacniacze i generatory
 • Przewodnik ślusarza narzędziowego wzorcarza
 • Kieszonkowy słownik otrograficzny
 • Zarządzanie gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • Praktyka pola elektromagnetycznego
 • Przedsiębiorstwo a bank
 • Zbiór przepisów BHP w budownictwie t.II
 • Sam maluje metal i drewno
 • Inżynieria systemów kierowania
 • Silniki o zapłonie samoczynnym
 • Wychowawcza rola środowiska pracy
 • Informator nauki polskiej 89/90 tII
 • EUREKA
 • Podstawy programu MSExcel wersja 3.0
 • Problemy biocybernetyki
 • Jak liczy menedżer
 • Przemiany energii elektrycznej.Zagadnieni wybrane. Wyd.II. 386str.,23cm.
 • Lokalizacja uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych.Wyd.I 288str.,23cm.
 • Ochrona środowiska przed drganiami i hałasami 490 str., 24 cm
 • Leksykon medycyny niekonwencjonalnej 187 str., 24 cm
 • DOS dla opornych Obejmuje wersję DOS 6.2 184 str., 21 cm
 • Microsoft ACCESS dla Windows zasady użytkowania 134 str.,24 cm
 • Geografia ekonomiczna świata Wyd.III 486 str., 24 cm
 • Układy elektroniczne analogowe i cyfroweWyd.III 720 str., 23 cm
 • Gry planszowe – podstawy teoretyczne
 • CorelDRAW pakiet graficzny 446 str., 19 cm
 • Analiza matematyczna w zadaniach cz.2 Wyd.XX 491 str., 23 cm
 • Kompendium wiedzy o społeczeństwie,państwie i prawie 343 str., 20 cm
 • Katastrofy ekologiczne 95 str., 29 cm
 • 100 przepisów w języku Turbo Pascal 177s 23cm
 • Elektronika bez wielkich problemów - optoelektronika 104 str,24 cm
 • Matematyka cz.III Wyd.VII 387 str,24 cm
 • Obróbka metali z materiałoznawstwem Podręcznik dla ZSZ i Liceum Zawodowego Wyd.X 380 str,20 cm
 • Chemia organiczna T.1 Wyd.IV 966 str, 25 cm
 • Repetytorium z matematyki 421 str, 24 cm
 • Budownictwo drewniane 269 str,24 cm
 • II wojna światowa 397 str, 36 cm
 • Narodowe Fundusze Inwestycyjne , Zarządzanie nową strukturą 236 str, 21 cm
 • Rachunkowość od podstaw 416 str, 20 cm
 • Mechanika budowli Metoda przemieszczeń Metoda Crossa Metoda elementów skończonych CAD CAM + D-8
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach cz.I 255 str, 24 cm
 • Elementy prawa dla ekonomistów 292 str, 24 cm
 • Prawo konstytucyjne RP 415 str, 20 cm
 • Poznaj Word 2000 PL 725s 24cm
 • Ptaki świata 416 str, 21 cm
 • Polska myśl polityczna 1939-1945 266s 23cm
 • Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy 176 str, 24 cm
 • Zagadnienia maturalne z informatyki 282 str. 24 cm
 • Sprzedaż z głową 311 str, 21 cm

  14.12.2016. 00:01