Biblioteczka - symulacje menedżerskie

Serdecznie prosimy słuchaczy realizowanych u nas warsztatów i symulacji strategicznych dla kierowników produkcji o przejrzenie przedstawionych tu lektur po kursie Autorskie Gry Decyzyjne W Coachingu.

Diody mikrofalowe półprzewodów

Rysunek techniczny

Systemy radiokomunikacyjne w kolejnictwie

Gry dla dorosłych – fundamenty praktyczne

Technika mikrofalowa

Obrabiarki do metali cz.III zeszyt 1

Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna

Analiza wypadków przy pracy

Poradnik dyżurnego ruchu

Obróbka cieplna stopów żelaza.Przewodnik inż.

Mistrz w przedsiębiorstwie przemysłowym

Pascal Język wzorcowy - Pascal 6000

Wytrzymałość materiałów

Pomiary twardości metali

Praktyka obliczeń optymalizacyjnych

Rocznik statystyczny 1983r.

Miernictwo elektryczne

Prawo karne Wyd. III zm.

Encyklopedia świat w przekroju 1984/1985

Mały słownik niderlandzko-polski,polsko-niderlandzki.

Rośliny ozdobne w mieszkaniu.

Silniki dwusuwowe pojazdów

Planowanie pracy i wynadgrodzeń w przedsiębiorstwie

Micro - Prolog

Gramatyka języka angielskiego

Lotus 1-2-3 wersja3.0

Mechanika gruntów i fundamentowanie.leksykon w 8 językach

Metrologia elektryczna

Business Plan

Mikrosoft Works for Windows. v.2.0. 128str.,20cm.

Ekologia - wybór przyszłości 374 str., 24 cm

Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji 142 str., 21 cm

Prywatyzacja klucz do lepszego zarządzenia 355 str., 20 cm

Banki Inwestycyjne 85s,20cm

Technologia - tokarstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.I 535 str., 20 cm

Elektryczność wokół nas Wyd.II 223 str., 24 cm

Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie Algebra i analiza matematyczna 376 str., 24 cm

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

EXCEL 5.0 379 str., 23 cm

Excel.Hulajbook czyli łopatologiczny wykład ekonomii za pomocą Excela 146 str., 23 cm

Świat matematyki 380 str., 24 cm

Magnetowid w pytaniach i odpowiedziach 231s 24cm

Norton Commander 5 Opis programu 138s 23cm

Powtórka z fizyki Mechanika materia i ciepło dla ucz.szkół śr.i kandydatów na Akademie Medyczną

Zarządzanie Teoria Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm

Rozwiązania zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 115 str,21 cm

Windows 95 Pl t 2 402 str, 20 cm

Rachunek prawdopodobieństwa i statystykamatematyczna w zadaniach cz.II statyka matematyczna Wyd,IV 328 str, 24 cm

Fundamenty zarządzania finansami cz.3 308 str, 24 cm

Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski Wyd.XII 618 str, 24 cm

Nowy leksykon PWN 2030 str, 28 cm

Plan kont a sprawozdawczość finansowa i zarządcza 320 str, 24 cm

Psychologia rozumienia zjawisk społecznych 315 str, 24 cm

Zarządzanie jakością - Praktyka i praktyka 366 str, 24 cm

Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym 95 str, 24 cm

Zarys historii powszechnej.Od czasów najdawniejszych do współczesności 543s 28cm

Elektrownie wyd.4 poprawione usterka 633s 24cm

Socjologia pracy

Język C w przykładch 488s 23cm

Słownik łacińsko-polski 545 str, 17 cm

WWW Bezpieczeństwo i handel 448 str. 24 cm

Wstęp do inżynierii materiałowej

21.01.2015. 00:01