Baza wiedzy - gry strategiczne

Symulacje szkoleniowe w naszym programie dla kierowników produkcji będą bazowały na przedstawionym tutaj materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy klientów realizowanych u nas zajęć i gier strategicznych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeglądnięcie wymienionych poniżej opracowań w uzupełnieniu do treningu Gry Decyzyjne.
Przypominamy w tym miejscu, że przedstawiona tu baza zawiera pozyje wychodzące poza podstawową wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza tworzonych przez Kursantów gier.
 • Kształcenie Postaw Proaktywnych w Dynamicznej Jednostce Biznesowej, Grzegorz Stanisławski
 • Szkolenia Menedżerskie, Teresa Dudeń
 • Obliczenia zmęczeniowe elementów maszyn.
 • Budowa maszyn elektrycznych
 • Technologia procesów przemysł. w transp. samochod.
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Słownik fizyki i techniki jądrowej
 • Pomiary w technice cieplnej
 • Historia Elektryki Polskiej tom III
 • Uwaga Pył BHP
 • Na tropie przyczyn wypadków
 • Obróbka metali z materiałoznastwem
 • Przekładanie stożkowe i hipoidealne
 • Leksykon młodego wynalazcy
 • Zarządzanie gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezp.
 • Maszyny elektryczne
 • Biologiczne skutki chemizacji środowiska
 • Mały słownik techniczny polsko-angielski
 • Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstw
 • Nowe i najnowsze układy elektroniczne
 • Ciasta,ciastka ciasteczka wypiek domowy
 • Elementy konstrukcji spajanych. Poradnik.
 • Historia Polski do roku 1505
 • Zasady prawa pracy dla ekonomistów
 • Przysmaki kuchni myśliwskiej
 • Biologiczne szkodliwości zawodowe
 • Fizyka 2
 • Instrukcja obsług drukarki LC-20
 • Angielsko-polski. Leksykon rachunkowości
 • Sekrety Windows 3.1 tom II
 • Elektrotechnika
 • TIFF PCX PIC. Formaty plików graficznych 62 str. 20 cm
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 192str,20cm
 • Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych Wyd.II 291 str., 24 cm
 • DOS dla opornych Obejmuje wersję DOS 6.2 184 str., 21 cm
 • Mechanika ruchu samochodu 260 str., 24 cm
 • Praktyczne programowanie w C++ dyskietka 294 str., 24 cm
 • Zasady rachunkowości Wyd.II 174 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Gazy ciecze płyny Wyd.I Wykłady z chemii fizycznej 174 str., 20 cm
 • Matematyka - rozwiązania zadań maturalnych '94 - średnie szkoły zawodowe 357 str., 24 cm
 • Filozofia -przewodnik dla początkujących 274 str., 20 cm
 • Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków Wyd 4 566s 24cm
 • Works 3 PL dla Windows 300 str., 24 cm
 • Internet - Leksykon użytkownika 695 str,23 cm
 • Obliczanie potrzeb własnych oraz ocena sprawności sieci elektroenergetycznych
 • Podręczny słownik języka polskiego Wyd.1 1304 str,21 cm
 • Słownik szkolny - ekologia 181 str, 21 cm
 • Maszyny elektryczne 7a Podręcznik dla technikum 436 str, 24 cm
 • Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie
 • Elementy termodynamiki statystycznej Wykłady z chemii fizycznej 156 str, 20 cm
 • Tematy i zagadnienia maturalne z jęz.rosyjskiego - matura '98 168 str, 24 cm
 • Techniki i metody sprawozdań finansowych 537 str, 24 cm
 • Finanse publiczne w świetle regulacji prawnych 596 str, 21 cm
 • Windows 98 442 str, 24 cm
 • Słownik wyrazów obcych 1185 str, 24 cm
 • Lokalizacja uszkodzeń kabli i wybrane badania eksploatacyjne linii kablowych 249 str, 24 cm
 • Rachunkowość finansowa 623s 21cm
 • Urządzenie telekomutacyjne, Cz.1
 • Elektrotechnika
 • Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych 491 str, 24 cm
 • Delphi 5.0 - programowanie 571 str, 24 cm
 • Maszyny i urządzenia spawalnicze

  20.04.2016. 00:08