Baza subwencji na szkolenia z zarządzania

Pracownicy ze współpracujących z nami stale podmiotów aplikowali o granty i pod opieką naszych doradców dostarczyli adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących. Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Pomocowy” na weekendowe Pracownicze Szkolenia Twórcze Myślenie pomoc otrzymały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Jakości w przedsiębiorstwie Konwikpol
 • Program Szkoleniowy dot. rozwoju efektywności bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • "sporządzenie i wdrożenie inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem"
 • eksport na rynki europejskie czynnikiem ekspansji spółki Invenview
 • innowacyjny system zbierania, archiwizacji i analizy wyników pomiarów procesu produkcyjnego
 • innowacyjny portal e-usług - zarządzania szczepieniami
 • opracowanie i implementacja technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • opracowanie i wdrożenie nowej e-usługi - zdalnej strategicznej gry decyzyjnej.
 • opracowanie i uruchomienie wzoru użytkowego skrzynki narzędziowej i magazynowej
 • opracowanie nowych materiałów i wdrożenie ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • opracowanie oraz uruchomienie produkcyjne innowacyjnych aluminiowych procesów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • platforma e-learningowa do nauki języka angielskiego dedykowana dla młodzieży dyslektycznej
 • przygotowanie harmonogramu importu nowoczesnego projektu Informatycznego
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Gminie Brójce
 • system monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM.
 • wdrożenie koncepcji ekspansji importu platformy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń mobilnych
 • stworzenie mobilnego serwisu wirtualnych e - porad w zakresie energooszczędności i poszanowania energii w budynkach.
 • wdrożenie nowoczesnego modelu B2B w ramach usług serwisowania i utrzymania ruchu w Queris Sp. z o.o.
 • implementacja nowoczesnego modelu elektronicznej wymiany zasobów typu business to business.
 • implementacja modelu teleinformatycznego przeznaczonego do wymiany rejestrów i koordynacji działań pomiędzy partnerami w procesie projektowania i przygotowywania opracowań branżowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć budowlanych.
 • implementacja autorskiej metodyki zmierzającej do wprowadzenia nowego produktu odkuwki korbowodu
 • wypracowanie modernizacyjnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców w Krakowie.
 • wypracowanie mobilnego portalu do rezerwacji biletów lotniczych, wzbogaconego o innowacyjne kryteria wyszukiwania
 • zbudowanie zdalnego serwisu do Optymalizacji Wyboru Ofert zakupu towarów i usług.
 • wypracowanie cyfrowego serwisu pomagającego ocenić gospodarstwo rolne pod względem minimalnych wymagań wzajemnej zgodności

  04.11.2016. 00:04